POLITIKA
PRIVATUMO
Bendros nuostatos
Privatumo politika apibūdina klientų asmeninės informacijos panaudojimą vefi.lt interneto svetainėje bei procesuose, susijusiuose su paslaugų suteikimu vartotojui, jo poreikių identifikavimu bei tenkinimu. Ši privatumo politika skirta padėti vartotojui suvokti, kaip ir kur panaudojami jo asmeniniai duomenys, kaip užtikrinamas jų saugumas. Ši privatumo politika taikoma visiems vefi.lt produktams, paslaugoms, vefi.lt interneto tinklalapyje vykstantiems procesams. Apsilankydamas vefi.lt erdvėje bei naudodamasis joje suteikiamomis paslaugomis vartotojas sutinka su pateikiamomis privatumo sąlygomis. vefi.lt pasilieka teisę keisti privatumo sąlygas. Pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo dieną. Apie pasikeitusias privatumo sąlygas vartotojai yra informuojami vefi.lt tinklapyje. Lankydamasis svetainėje vefi.lt ir/ar naudodamasis svetaine, asmuo patvirtina, kad yra vyresnis nei 18 metų amžiaus arba turi tėvų ar teisėtų globėjų/už jį atsakingų asmenų sutikimą bei gali visa apimtimi įgyvendinti iš šių taisyklių kylančias teises ir pareigas.

Vartotojo el. pašto naudojimas
Vartotojas, registruodamasis vefi.lt sistemoje arba naudodamasis kitomis registracijos reikalaujamomis paslaugomis, pateikia teisingą savo el. pašto adresą. Šis el. paštas vefi.lt yra naudojamas kaip pagrindinė bendravimo priemonė, siekiant suteikti klientui produktą, informuoti jį apie esamus pasiūlymus, paprašyti grįžtamojo ryšio bei kitiems tikslams, siekiant suteikti kokybiškesnes paslaugas. Vartotojo el. pašto informacija nėra atskleidžiama trečiosioms šalims.

Prenumeratos, kitos el. paštu gautinos informacijos atsisakymas vefi.lt suteikia galimybę atsisakyti informacinių leidinių, siunčiamų elektroniniu paštu. Vis dėlto bendrovė pasilieka teisę naudoti el. paštą kaip pagrindinę priemonę esminiams pranešimams arba būtiniems procesams įgyvendinti.

Vartotojo demografinė informacija
Siekdama aukščiausios paslaugų kokybės vefi.lt kartais paprašys vartotojų pateikti informaciją apie jų lytį, išsilavinimą, veiklą ar pajamas. Vartotojas neprivalo pateikti šios informacijos. Pastaroji naudojama tik formuojant didelę bendrąją duomenų bazę, į kurios rezultatus ir analizes atsižvelgiant yra daromos atitinkamos išvados. Tokio pobūdžio vartotojo atsakymai nėra nagrinėjami individualiai. Tokia informacija neteikiama trečiosioms šalims.

Techninė vartotojo informacija
Paslaugų gerinimui vefi.lt renka tam tikrą techninę informaciją apie vartotojus (IP adresus, duomenis apie naudojamas naršykles, operacines sistemas, kompiuterio parametrus ir kt.), bet naudoja ją tik statistiniams tyrimams atlikti. Kai kurioms paslaugoms suteikti (specialiai pritaikyto turinio pateikimui), būtinas „slapukų" (cookies) panaudojimas. vefi.lt naudoja unikalių nuorodų metodą naujienlaiškiuose. Šis būdas leidžia sužinoti, kiek el. laiškų buvo atverta. Ši informacija yra susijusi ir naudojama tik vefi.lt erdvėje.

Informacijos saugumas
Informacijos saugumas yra vienas iš vefi.lt prioritetų. Klientų pasitenkinimas susijęs su užtikrintumu, o tai neišvengiamai persipina su asmeninės informacijos saugumu. vefi.lt naudoja pažangiausią programinę įrangą, pasitelkia patikimiausias technologijas bei sprendimus, skirtus vartotojo duomenų apsaugai.