DARBO MODELIS
Autorinis darbo modelis padeda pereiti nuo chaotiškų veiksmų prie stabilių rezultatų gavimo. Kartu su Jumis pereiname tokius etapus:
Verslo auditas
Įsigilinimas į projektą. Šiame etape būtina suprasti užsakovo poziciją ir užduotis, verslo galimybes, įmonės misiją. Vykdome verslo potencialo vertinimą, o tai yra tolesnio darbo planavimo pagrindas. Vertinami projekto privalumai: laikas, pinigai, patirtis, infrastruktūra, rinkodara, strategija, verslo modelis, finansai, komanda, lyderio pozicija, kiti ištekliai ir galimybės.

Sistemingai, žingsnis po žingsnio, tikriname visas sąsajas, įsigiliname į jų aktualumą, nuoseklumą, finansinį pagrindą.
Tyrimas
Jeigu yra galimybė, daromas rinkos tyrimas: surenkame duomenis, kaip kitų vykdomi analogiški procesai, atliekame pirkėjų ir konkurentų analizę. Tyrimas padeda suprasti realią situaciją, taupo laiką, finansus ir energijos resursus. Konkurentai, dirbantys analogiškoje srityje, turi tas pačias idėjas, išbando tas pačias teorijas. Dažniausiai tai ne šiaip sau laiką gaištantys asmenys, o savo verslo modelį turintys ir jį pagrindžiančias teorijas išmanantys verslininkai.

Jei verslas apskritai neturi konkurentų, yra dvi vienodai tikėtinos galimybės: jūsų nišoje per mažai pinigų arba rinka nebuvo pakankamai gerai ištirta.
Strategija
Būtina sąlyga rezultatyviam verslui – strateginis planas. Be jo nėra tikslinga ir aišku, kokiu keliu eiti, kokios yra nesėkmių priežastys ir kaip pakeisti situaciją. Todėl šiame etape turime turėti dokumentą, kaip pagrindą darbui, pateikiantį išsamų atsakymą į klausimus: kaip, kas, kodėl ir kada.

Planas reikalingas kiekvieną dieną. Nėra plano – nėra darbo rutinos ir jokių rezultatų.
Komanda
Turime planą – žinome, kokia komanda reikalinga jam vykdyti. Šiame etape tiesiog prijungiame reikiamus ir tinkamus komandos narius.
Projekto įgyvendinimas
Kai yra tikslas ir planas, kaip jį pasiekti, parinkdami komandos narius dirbame pagal Agile principą: dirbame efektyviai, rezultatus matome beveik iš karto, o prireikus, lanksčiai keičiame užduotis ir prisitaikome prie pakitusių sąlygų.
Produkto paleidimas
Po produkto paleidimo į rinką vykdomas reikiamų darbinių užduočių specifikavimas, darbuotojų apmokymas, reglamentų rengimas, darbo procesų stebėjimas ir auditas.
Tobulėjimas
Vykstantį procesą reikia nuolatos tobulinti. Jeigu paliekame projektą likimo valiai, konkurencinė kova galiausiai pražudo visą mūsų įdirbį. Kiekvienam vykdomam projektui reikalingi nuolatiniai pokyčiai, tobulinimas, konversijos didinimas, automatizavimas, naudos ir vertės didinimas išlaikant pastovią kainą.

Tik tie, kurie be sustojimo gerina savo stipriąsias puses, gali padidinti savo konkurencinį pranašumą, pajamas ir produkto bei įmonės vertę.