PARDAVIMO PROCESAS
Verslo
Mes išskiriame 11 įmonės pardavimo žingsnių:
NORAS PARDUOTI ĮMONĘ
Viskas prasideda nuo idėjos ir noro parduoti savo verslą. Tai labai svarbus etapas, nes tik Jūs ir niekas kitas gali priimti sprendimus dėl tolimesnio savo verslo vystymo.
01
KONSULTACIJA SU VERSLO PARDAVIMO SPECIALISTAIS
Kitas žingsnis - konsultacija ir derybos su verslo brokeriu, kurių metu verslo brokeris Jus supažindins su verslo pardavimo procesu. Savo ruožtu Jūs suteikiate informaciją apie savo įmonę ir jos veiklą.
02
VERSLO AUDITAS
Kitas etapas - auditas, tai informacijos rinkimas ir apibendrinimas. Šis etapas ypatingai svarbus, nes nuo surinktos informacijos apimties ir kokybės priklauso sėkminga viso sandėrio baigtis. Verslo pardavėjas suteikia ir apibendrina informaciją, kuri gali būti įdomi verslo pirkėjui (finansinės ataskaitos, veiklos aprašymas, informacija apie klientus, tiekėjus ir t.t.).
03
ĮMONĖS VERTĖS IR KAINOS NUSTATYMAS
Taip pat kaip bet kuri prekė ar paslauga, kiekvienas verslas irgi turi savo kainą. Tik priešingai nei tradicinės prekės ir paslaugos, verslo kaina priklauso nuo daug daugiau skirtingų faktorių (įmonės finansinės būklės, aktyvų, nematerialios įmonės vertės ir t.t.). Prieš pardavimą verslo brokeris visada atlieka įmonės finansinę-ūkinę analizę, kad galima būtų nustatyti galima geriausią verslo kainą. Atlikus analizę, remiantis jos rezultatais verslo brokeris ir verslo savininkas susitaria dėl verslo pardavimo kainos. Būtina paminėti, kad verslo kaina ir vertė - tai nėra tas pats, vertė ir kaina nėra sinonimai. Kaina reiškia sumą, už kurią pardavėjas sutinka parduoti, o pirkėjas - pirkti. Verslo vertė yra jo vertinimo rezultatas, naudojant racionalius ekonominius kriterijus, o kaina nustatoma derybų keliu ir priklauso nuo išorinių veiksnių.
04
VERSLO LIKVIDUMO/VERTĖS DIDINIMAS
Verslo vertės rodikliai nėra fenomenas, su kuriuo susiduriame tik įmonės pardavimo procese. Kuoreguodami juos galime ne tik pakelti įmonės vertę parduodant, bet ir pagerinti esamus verslo rezultatus.
Verslo procesai, marketingas, pardavimų procesai, prekinis ženklas, darbdavio brendas gali pakelti parduodamos įmonės kainą 20-50%.
05
PARDAVIMO PREZENTACIJOS IR APRAŠYMO PARUOŠIMAS
Prieš verslo pardavimą verslo brokeris paruošia detalų aprašymą ir prezentaciją, į kurį įtraukia visą būtiną informaciją apie parduodamą įmonę. Ši informacija pateikiama tam tikram verslo pirkėjų ratui, pasirašius konfidencialumo susitarimus.
06
VERSLO REKLAMĄ IR POTENCIALIŲ PIRKĖJŲ PRITRAUKIMAS
Po informacijos apibendrinimo, įmonės įvertinimo ir aprašymo paruošimo prasideda verslo reklamavimas ir pardavimas. Taip kaip ir kiekviena prekė ar paslauga, verslui reikia reklamos. Tik priešingai nei įprastų prekių ar paslaugų, potencialių verslo pirkėjų tikslinė auditorija yra gana specifinė ir ribota. Parduodamos įmonės reklamuojamos kruopščiai atrinktam pirkėjų ratui. Pradinėje stadijoje pirkėjams pateikiamas trumpas aprašymas, kuriame yra pagrindinė informacija apie įmonę (finansiniai rodikliai, veiklos aprašymas, kaina ir t.t.), bet neatskleidžiama identifikuojama informacija (pavadinimas, vieta ir t.t.). Pirmiausia Jūsų įmonė siūloma jau esamiems mūsų klientams - įmonių pirkėjams ir pardavėjams, investuotojams, kurie yra išreiškė susidomėjimą tokio tipo įmone. Tokiu būdu informacija apie Jūsų parduodamą verslą pasiekia pakankamai platų potencialių pirkėjų ratą. Tada informacija apie parduodamą verslą patalpinama specializuotame verslo brokerių portale - www.verslobrokeris.lt , kuriame potencialūs pirkėjai irgi ieško informacijos. Tada informacija pateikiama ir kitose svetainėse bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.
07
INFORMACIJOS PATEIKIMAS POTENCIALIEMS PIRKĖJAMS
Dalis klientų, susipažinę su pradine informacija apie verslą (be identifikuojančios informacijos), norės sužinoti daugiau apie parduodamą įmonę. Šiame etape verslo brokeris organizuoja susitikimus ir derybas su potencialiais pirkėjais. Potencialūs pirkėjai, pasirašę konfidencialumo susitarimą (kuriuo įsipareigoja neskleisti informacijos tretiems asmenims), gauna platesnį aprašymą apie parduodamą verslą, kuriame surinkta daug platesnė ir detalesnė informacija, apimanti ir pavadinimą, vietą ir t.t.
08
SUSITIKIMAS IR DERYBOS SU VERSLO SAVININKU
Susipažinę su visa informacija, dalis klientų norės susitikti su verslo savininku ir aptarti su įmonės veikla susijusius klausimus. Šie susitikimai irgi svarbūs, kad pirkėjas geriau susipažintų su savininku ir parduodamu verslu. Šių derybų sėkminga baigtis - sandėrio dėl įmonės pardavimo pasirašymas. Derybų metu pirkėjas ir pardavėjas susitaria dėl svarbiausių detalių - kainos, apmokėjimo terminų, pagalbos naujajam savininkui teikimo ir kitų. Labai svarbu užtikrinti, kad įmonės veikla nenutrūktų - tam tiek pirkėjas, tiek pardavėjas turi įdėti vienodai pastangų, kad teisių perdavimas neigiamai nepaveiktų įmonės. Sandėris dėl įmonės pardavimo dažniausiai įforminamas ketinimų protokolu, kuriame aptariamos svarbiausios sandėrio sąlygos. Dažniausiai pirkėjas šioje stadijoje įneša avansą sandėriui užtikrinti.
09
DUE DILIGENCE
Po ketinimų protokolo pasirašymo, pirkėjas vykdo detalų patikrinimą arba due diligence, kurio metu tikrinama pardavėjo pateikta informacija. Tam pirkėjas gali pasikviesti kvalifikuotus auditorius, teisininkus ir finansininkus. Pardavėjo uždavinys - pateikti visą reikalingą patikrinimui informaciją. Patikrinimo procese gali būti aptikta neatitikimų, kurių pagrindu gali būti koreguojama kaina.
10
SANDĖRIO PASIRAŠYMAS IR TEISIŲ PERDAVIMO ĮREGISTRAVIMAS
Kai pirkėjas patikrina įmonė, pasirašoma pirkimo-pardavimo sutartis ir kiti reikalingi dokumentai. Verslo brokeriai sutvarko visus teisių perdavimo įregistravimo reikalus
11